VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
29. mája 2024 / Meniny má Vilma
DEUTSCH is easy v detskom centre

DEUTSCH is easy v detskom centre

Objednať

Naším cieľom je ponúknuť deťom kvalitné jazykové kurzy nemčiny, ktoré sú výsledkom dlhoročnej teoretickej prípravy, ako aj praktických skúseností s učením cudzieho jazyka u detí. Väčšina pedagógov a rodičov intuitívne vie, čo ich deti potrebujú a hľadá vhodný program, ktorý bude jasne štruktúrovaný a ľahko sa implementuje.

Metóda KIKUS je skratka pre Kinder In Kulturen Und Sprachen, čo znamená „deti mnohých kultúr a jazykov“. Je to overená metóda výučby cudzích jazykov založená na vizualizácii. KIKUS obsahuje pracovné listy a kartičky rozdelené podľa tematických okruhov. Deti si na základe tohto kvalitného učebného materiálu dokážu rýchlo osvojiť základnú slovnú zásobu, prejsť od pasívneho používania jazyka (porozumenie, počúvanie) po aktívne používanie (rozprávanie) a od jednoduchého rozprávania po zložité rozprávanie.

  1. Hravý kurz nemeckého jazyka Deutsch is easy  je určený hlavne pre  deti predškolského veku, ako aj pre žiakov mladšieho školského veku ( prvý stupeň základnejš školy).
  2. Je vhodný aj ako doplnok k iným kurzom pre deti a pre začiatočníkov.
  3. Je zameraný na nemčinu, pričom využíva prvky angličtiny (ako druhý cudzí jazyk).
  4. Jazyk je vždy zakomponovaný do určitej situácie.
  5. Do procesu učenia sú zapojené všetky zmysly. 
  6. Deutsch is easy je interaktívna hodina, ktorá trvá 45 minút.