VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
25. júna 2022 / Meniny má Olívia, Tadeáš

Vzdelávanie v online priestore mení zaužívané stereotypy

Súčasne protiepidemiologické opatrenia si vyžiadali viaceré neplánované reštrikcie, ktoré sa dotkli aj detských voľnočasových aktivít. Zmeny, ktoré nastali priniesli nové výzvy nielen pre poskytovateľov formálnej výučby,  krúžkov, lektorov, ale i rodičov a deti samotné. Kruzkypredeti.sk umožňujú deťom vo veku od 3 do 15 rokov i v tomto období naďalej a plynulo rozvíjať svoje schopnosti a talent. Vzdelávať sa v jazykoch, technických zručnostiach či počítačových skilloch z pohodlia domova nie je stále samozrejmosťou pre väčšinu rodičov. Online prostredie však ponúka efektívne možnosti nadobúdania nových  vedomostí a zručností na báze “EDUTAINMENT” metodík.

V občianskom združení eduPreliezka, ktoré je prevádzkovateľom portálu www.kruzkypredeti.sk sa dlhodobo venujeme organizovaniu záujmových krúžkov pre deti  v materských a základných školách či  v rodinných centrách.  Prechod na online krúžky sme zvládli vďaka prepracovaniu klasických metodík a didaktík na formy použiteľné v online priestore. Lektori prešli školením zameraným na techniky podporujúce udržanie detskej pozornosti, motivácie a výkonu počas  online výučby. Nemálo dôležité bolo natrénovanie “hereckej dramatizácie, práca s hlasom a rečou tela” za účelom upevnenia zážitku na konkrétnych hodinách.  Naši lektori sa s deťmi spájajú  prostredníctvom  video hovoru  cez  ZOOM  platformu.  Výsledkom snahy spojenia  všetkých  podporných elementov správnej online výučby je udržanie skupinovej dynamiky a motivácie učiť sa, napriek ľudskému odstupu, ktorý online priestor vytvára.

 V súčasnosti prostredníctvom www.kruzkypredeti.sk ponúkame online výučbu pre deti od 3 do 15 rokov. Obľúbené sú lekcie anglického a nemeckého jazyka, či už je to online skupinové vzdelávanie, konverzačné alebo individuálne hodiny. Online krúžok jogy umožňuje deťom precvičiť si celé telo. Aj malí nadšenci a konštruktéri stavebnice LEGO®  si  s  nami  zdokonaľujú svoje technické zručnosti.  Bestellerom je online krúžok pre mladých youtuberov, v ktorom sa deti naučia vytvoriť si svoj YouTube kanál, napĺňať ho vlastným obsahom a pracovať s grafickými softvérmi.  

Online krúžky vyžadujú na obidvoch stranách – u poskytovateľa krúžkov aj u rodičov s deťmi nielen technické hardwarové vybavenie, ale i digitálne znalosti.  Zábavné krúžky v online prostredí menia zaužívané stereotypy detí a predstavujú zmysluplné trávenie voľného času pri počítači. Aj do budúcnosti je pre nás dôležité nielen nastavenie kvalitnej, ale i zábavnej formy všetkých našich online krúžkov, pričom sa snažíme intenzívne komunikovať a zbierať spätnú väzbu od detí a rodičov, aby sme vyhoveli ich individuálnym požiadavkám.

Tím kruzkypredeti.sk