3. júna 2020 / Meniny má Karolína
Veľký inžinier Centrum

Veľký inžinier Centrum

Objednať

Fyzikálne a prírodné javy zábavne a hravo

Vzdelávanie s kockami LEGO® podľa uceleného amerického konceptu

Program je určený pre deti od 6 do 10 rokov. Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby žiakov zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť.

Charakteristika hodiny:

  • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh.
  • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať.
  • Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie.
  • Lektor je neustále prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp).
  • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá, či lunapark).
  • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
  • K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
  • Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.
  • Žiaci si na konci hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom „pracovného listu – tajnička, osemsmerovka, doplňovačka“, ktorý si následne berú aj domov.
  • Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité.