VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
21. apríla 2021 / Meniny má Ervín
Veda nás baví MŠ

Veda nás baví MŠ

Objednať
„Chcela by som sa poďakovať najmä pani lektorke, ktorá viedla krúžok vo Svätom Juri (MC Piskotka). Dcéru bavila každá hodina a vždy sa tešila, takže sme mali z toho radosť aj my rodičia“.  
Mariana Števánková
„Dobrý deň.  Aj ja by som Vám za Sárku chcela poďakovať.  Veda ju naozaj bavila. Dokonca aj nejaká slza vypadla, že sa krúžok skončil“.
Švajdlenková

Krúžok Veda nás baví je hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo). VEDA NÁS BAVÍ realizuje v materských školách vedecké krúžky pre predškolákov. Deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s javmi okolo nás a vyskúšajú si, aké to je stať sa aspoň na chvíľu malým vedcom.

Náplň lekcií

 • Deti v krúžku vykonávajú jednoduché a bezpečné experimenty v rôznych oblastiach (napr. magnetizmus, vulkanizmus, salinita, vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok, pohyb živočíchov, atď).
 • Lektor najskôr deťom zrozumiteľnou a hravou formou vysvetlí podstatu fungovania daného javu, ktorý si následne ukážu a overia na jednoduchých experimentoch, napr. vyrobia si sopku, lietajúceho motýlika, telefón, a pod.
 • Preberané témy sa snažíme spojiť s reálnymi príkladmi zo života, ktoré už deti poznajú.
 • Pokusy sú navrhnuté pre deti v predškolskej triede, teda nie sú nebezpečné, ani zložité. Používame pri nich bežne dostupný materiál, ako špajdle, kancelárske sponky, balóniky, slamky, plastové poháre a pod.
 • Pre koho je krúžok určený?

  • pre zvedavé deti v predškolskej triede MŠ (5 – 6 rokov)

  Ako dlho trvá jedna lekcia, ako často a kde prebieha?

  • 45 minút, 1x týždenne, v priestoroch materskej školy

  Forma

  • skupinová výuka (8 – 12, vedecké tímy po 3-4 členoch)

  Organizácia

  • Lektor prevezme  deti vo vopred dohodnutom čase. Lekcie prebiehajú vo vyhradených priestoroch materskej školy. Lektor zodpovedá za bezpečnosť detí a dodržiavanie poriadku MŠ počas celej doby trvania lekcie a za osobné odovzdanie detí zodpovednej osobe materskej školy po skončení každej lekcie.
  • Deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky, okrem dobrej nálady a chuti objavovať :-).
  • Nahradenie lekcií v prípade prázdnin či sviatkov je samozrejmosťou.