14. júla 2020 / Meniny má Kamil
Veda nás baví Centrum

Veda nás baví Centrum

Objednať

Projekt Veda nás baví ponúka mimoškolské aktivity formou krúžkov pre deti, kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s tajom vedných odborov (fyzika, chémia, astronómia, prírodopis, inžinierstvo, strojárenstvo).

Pre koho je projekt určený?

 • pre zvedavých žiakov prvého stupňa, od 2. do 5. ročníka ZŠ
 • Náplň lekcií

  • Žiaci v rámci krúžku realizujú experimenty z oblasti napr. magnetizmu, vulkanizmu, mechanickej energie, skúmajú vlastnosti kvapalín, plynov , pevných látok a mnohé iné javy okolo nás.
  • Zrozumiteľnou formou je žiakom vysvetlená teória a princípy fungovania javov, ktoré si následne overia na jednoduchých experimentoch, napr. si postavia sopku, pristávací modul z balónov, jednoduchý kompas a pod.
  • To všetko s dôrazom na využitie nadobudnutých znalostí v praktickom živote.
  • Experimenty sú navrhnuté pre žiakov prvého stupňa, nie sú teda nebezpečné ani zložité. Pri experimentoch používame bežne dostupné materiály ako špajle, kancelárske sponky, balóny, slamky a pod.
  • Pre získanie certifikátu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 10 zo 14 lekciách.

  Ako dlho trvá jedna lekcia, ako často prebieha?

  • 60 minút, 1x týždenne
  • 14 lekcií / polrok

  Forma

  • skupinová výučba (10 – 15 detí, vedecké tímy po 3-5 členov)
  • nahradenie výučby v prípade prázdnin či sviatku
  • deťom bude poskytnutý všetok potrebný materiál a pomôcky