VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
21. apríla 2021 / Meniny má Ervín
Športujeme hravo ZŠ

Športujeme hravo ZŠ

Objednať

V dnešnej dobe, kedy ide postupne pohyb detí do úzadia, je veľmi dôležité, aby sa deti nezabúdali hýbať. Treba už od najmladšieho školského veku u nich apelovať na dôležitosť pohybu. Nejde pri tom len o podstatný zdravotný aspekt, ktorý je významný pre harmonický vývoj detí, ale taktiež o spôsob ako predísť negatívnym socializačným javom. Budeme rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí pomocou zábavných súťaží v pohybe, učiť ich spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch, učiť ich základom disciplíny a povzbudzovať ich súťaživosť. Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v pohybovej príprave zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem o pohybové aktivity – športovanie. Aby deti samé od seba prejavovali v budúcnosti záujem o šport, aby sa chceli hýbať, aby si našli pomocou športu aj nových kamarátov a aby sa z nich stali ľudia, ktorí budú schopní rešpektovať pravidlá a riadiť sa nimi v duchu fair play.

PREČO PRÁVE NÁŠ POHYBOVÝ KRÚŽOK?
-hlavným cieľom vyučovacích hodín nebude učiť deti konkrétnym športom, ich pravidlám alebo ich učiť presne technicky správne prevedenie kotúľa a to dookola opakovať ale naučiť ich HÝBAŤ SA hravou formou.
– deti sa budú hýbať formou zábavných hier, súťaží a tým budú získavať základné všeobecné pohybové návyky
– budú sa učiť spolupracovať a navzájom sa povzbudzovať v tímoch
– budú sa učiť základom disciplíny a zároveň budeme povzbudzovať ich skrytú súťaživosť
– vďaka spolupráci v tímoch sa deti naučia ľahšie začleniť do kolektívu

PREČO DETI PRIHLÁSIŤ NA POHYBOVÝ KRÚŽOK?
– stále sa častejšie objavujúca detská obezita je reálny problém
– problémy detí s plochými nohami
– neustály rozvoj technológii a s tým súvisiaci upadajúci záujem o pohyb
– ťažšie hľadanie kamarátov a začlenenie sa do kolektívu kvôli sociálnym sieťam