VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
20. apríla 2021 / Meniny má Marcel
Chami LEGO MŠ

Chami LEGO MŠ

Objednať

Zábava s s kockami LEGO® pre deti v predškolskom veku

Program je určený pre deti od 3 do 5 rokov. Predškolské deti, ktoré sú prirodzenými staviteľmi, sa vďaka obľúbenej  stavebnici  DUPLO®  oboznámia  s rôznymi  témami,  ako  sú  zvieratá,  vesmír,  morský  život, rozprávky  či hrdinovia.  Získajú  veľa  poznatkov,  veľa  sa  naučia  a samozrejme  všetko  si  postavia a vyskúšajú.

Ku  každej  téme  dieťa dostane inštrukcie a vlastné modelové plány, ale zároveň mu lektor umožní využiť čo najviac vlastnej kreativity. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Deti sa ľahšie učia hrou a  všetko si osvojujú cez zážitok, preto  je krúžok navrhnutý tak, aby im to umožňoval.

 

Charakteristika kurzu:

    Deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie.

    Skladaním sa deti učia  tvorivosti.

    Precvičujú si priestorové vnímanie a zručnosti.

    Oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami.

    Zlepšujú si jemnú motoriku a komunikáciu.

    Po ukončení stavania, majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi.

     Jednotlivé modely sú prispôsobené vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité.