3. augusta 2020 / Meniny má Jerguš
Veľký inžinier ZŠ

Veľký inžinier ZŠ

Objednať
,,S úrovňou lektora a celým vedením kurzu bol syn veľmi spokojný.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy Malokarpatské námestie, Bratislava
,,Môj syn sa na kurz vždy veľmi tešil, pre mňa je najdôležitejšie, aby lektor vždy vyzdvihol dieťa v triede a po kurze ho tam aj odprevadil.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy Turnianska, Bratislava
,,Dcéra bola s náplňou krúžku spokojná, často spomínala, čo na kurze vytvorili, ako boli rozdelení, kto s ňou pracoval a ako im pomáhali (prváčka). Aj doma si doteraz často skladá vlastné výtvory a modely.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy J.A.Komenského, Bratislava
,,Syna kurz veľmi bavil, naučil sa aj nové informácie, odkedy navštevoval kurz, zabáva sa s legom aj doma.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy sv.Uršule, Bratislava

Fyzikálne a prírodné javy zábavne a hravo

Vzdelávanie s kockami LEGO® podľa uceleného amerického konceptu

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby žiakov zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť.

Charakteristika hodiny:

Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh.

Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať.

Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie.

Lektor je neustále prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp).

Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá, či lunapark).

Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.

K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.

Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.

Žiaci si na konci hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom „pracovného listu – tajnička, osemsmerovka, doplňovačka“, ktorý si následne berú aj domov.

Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité