VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
21. apríla 2021 / Meniny má Ervín
Chami lego ZŠ

Chami lego ZŠ

Objednať
,,S úrovňou lektora a celým vedením kurzu bol syn veľmi spokojný.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy Malokarpatské námestie, Bratislava
,,Dcéra bola s náplňou krúžku spokojná, často spomínala, čo na kurze vytvorili, ako boli rozdelení, kto s ňou pracoval a ako im pomáhali (prváčka). Aj doma si doteraz často skladá vlastné výtvory a modely.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy J.A.Komenského, Bratislava
,,Syna kurz veľmi bavil, naučil sa aj nové informácie, odkedy navštevoval kurz, zabáva sa s legom aj doma.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy sv.Uršule, Bratislava
,,Môj syn sa na kurz vždy veľmi tešil, pre mňa je najdôležitejšie, aby lektor vždy vyzdvihol dieťa v triede a po kurze ho tam aj odprevadil.“
rodič dieťaťa zo Základnej školy Turnianska, Bratislava

Každá krúžková hodina je postavená na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. K téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tématicky ladené tak, aby žiakov zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť.

Charakteristika hodiny:

Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh.

Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať.

Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie.

Lektor je neustále prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp).

Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá, či lunapark).

Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.

K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Chami LEGO, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.

Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.

Žiaci si na konci hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom „pracovného listu – tajnička, osemsmerovka, doplňovačka“, ktorý si následne berú aj domov.

Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné, ani zložité