VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
21. apríla 2021 / Meniny má Ervín
Deutsch is easy konverzácia online

Deutsch is easy konverzácia online

Objednať

Konverzácie z nemeckého jazyka

  1. Chýba Vášmu dieťaťu schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku, aj keď sa už dlho učí po nemecky?
  2. Naše konverzačné hodiny Deutsch is easy  sú pre neho potom to pravé, čo mu pomôže odbúrať bariéry komunikovať  či už s rovesníkmi, s cudzincami alebo na hodinách nemeckého jazyka.
  3. Online hodiny sú zamerané na rôzne témy, ktoré budú na hodinách deti s lektorom preberať, čo im zaručí schopnosť konverzovať vo viacerých sférach každodenného života.
  4. Konverzačné online hodiny sú vhodné pre deti, ktoré už majú základy nemčiny, vedia základné frázy a gramatiku,  avšak potrebujú sa „rozrozprávať“.

Metóda KIKUS je skratka pre Kinder in Kulturen Und Sprachen, čo znamená „deti mnohých kultúr a jazykov“. Je to overená metóda výučby cudzích jazykov založená na vizualizácii. KIKUS obsahuje pracovné listy a kartičky rozdelené podľa tématických okruhov. Deti si na základe tohto kvalitného učebného materiálu dokážu rýchlo  osvojiť slovnú zásobu, prejsť od pasívneho používania jazyka (porozumenie, počúvanie) po aktívne používanie (rozprávanie) a od jednoduchého rozprávania po zložité rozprávanie. 

Charakteristika kurzu:

  1. výučbu vedie skúsený lektor
  2. vytvárame prirodzené bilingválne prostredie
  3. na hodinách neustále striedame aktivity, aby deti bez problémov udržali pozornosť
  4. pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky
  5. využíva princíp reči tela, aby deti pochopili zadanie.