VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
29. júla 2021 / Meniny má Marta
ChamiLEGO online JAR

ChamiLEGO online JAR

Objednať

ChamiLEGO set Vám zapožičiame a pred začiatkom online krúžku doručíme poštou domov, preto Vás prosíme, do Poznámky nám uveďte adresu bydliska. 

Každá online hodina je postavená na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. K danej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali.

Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky.

Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť.

Predpokladaný začiatok online krúžku je od 12. 4. 2021.

Charakteristika online hodiny:

  1. Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh.
  2. Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať.
  3. Deti necháme model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie.
  4. Lektor je interaktívne online prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp).
  5. Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá či lunapark).
  6. Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra) alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
  7. K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Chami LEGO, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
  8. Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi online kamarátmi a následne model rozobrať.
  9. Deti si na konci online hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom tajničky, osemsmerovky alebo doplňovačky.
  10. Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné, ani zložité.