VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
24. októbra 2020 / Meniny má Kvetoslava
Chami LEGO online

Chami LEGO online

Objednať

Chami LEGO set Vám pred začiatkom online krúžku doručíme poštou domov.

Každá online hodina je postavená na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená, že metodika je zostavená tak, že každá téma má vzdelávací cieľ. Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva fyzikálne a prírodné javy, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame ich celú osobnosť.

Charakteristika online hodiny:

Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh.

Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať.

Deti necháme model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie.

Lektor je interaktívne online prítomný, aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp).

Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá či lunapark).

Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. helikoptéra) alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.

K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Chami LEGO, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.

Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi online kamarátmi a následne model rozobrať.

Deti si na konci online hodiny spolu s lektorom zopakujú vedomosti, ktoré sa naučili prostredníctvom tajničky, osemsmerovky alebo doplňovačky.

Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné, ani zložité.