VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
15. augusta 2022 / Meniny má Marcela

Aktuálne COVID-19 informácie a fungovanie krúžkov pre deti

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania:  

  • mimoriadne prerušená prevádzka centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,

 

  • mimoriadne prerušené záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

 

Krúžky pre deti realizujeme dištančnou formou: http://www.kruzkypredeti.sk/online-skola/

 

Váš tím kruzkypredeti.sk