VŠETKY INFORMÁCIE O AKTUÁLNEJ PANDÉMIÍ COVID-19 A FUNGOVANÍ KRÚŽKOV PRE DETI NÁJDETE PO KLIKNUTÍ TU!
24. októbra 2020 / Meniny má Kvetoslava

COVID – 19 A FUNGOVANIE KRÚŽKOV PRE DETI

Krúžková činnosť počas školského roka 2020/2021, od 14.9.2020

Dôležité:

  • Škola, odkiaľ žiak prichádza do CVČ, je povinná prostredníctvom svojho zriaďovateľa, informovať CVČ o začatí oranžovej či červenej fázy v škole.
  • Ak je žiak v škole v skupine žiakov (a blízkych kontaktov) v oranžovej či červenej fáze, nezúčastňuje sa krúžkovej činnosti.

 

Homogénna skupina detí krúžku, ktorá je toto

  • Zelená fáza– je možné vykonávať krúžkovú činnosť bez obmedzení, pokiaľ nebola trieda, skupina žiakov zaradená v ZŠ do oranžovej fázy.
  • Oranžová a červená fáza – postupuje sa v zmysle manuálu pre školy.

 

Zmiešaná skupina detí z rôznych tried, škôl

  • V zelenej fáze – bez obmedzení. Odporúčame aplikovať ROR (Rúška, Odstup, Ruky)
  • V oranžovej fáze – pri hlásení oranžovej fázy zo škôl, iných organizácií, ktoré navštevujú deti, žiači, klienti CVČ, alebo pri podozrení na ochorenie priamo v CVČ, v organizácii, preruší sa činnosť krúžku, v ktorom sú zmiešané skupiny z rôznych škôl, zariadení, do výsledku testu.
  • V červenej fáze – ruší sa činnosť všetkých krúžkov celého zariadenia a postupuje sa v zmysle manuálu pre školy – časť Červená fáza.